Asianajaja Leena Partanen on pitkän linjan asianajaja, jonka erikoisalaa ovat mm. asumiseen liittyvät kysymykset, pk-sektorin yritysten lakiasiat sekä vanhuuteen liittyvä oikeusturva. Mukana on myös asumiseen liittyvä esimerkkitapaus, joka osoittaa, kuinka sopimuksen lyhyestä ja monitulkintaisesta lauseesta voi kehkeytyä pitkällinen ja kallis oikeusprosessi.

Mistä lähti kipinä lakialalle?

Leena Partanen on vantaalainen asianajaja, jolla on jo 20 vuoden ajan ollut oma asianajotoimisto Helsingissä.

Kipinän alalle hän sai yllättäen äidiltään. Leenan aikomuksena oli lähteä opiskelemaan rakastamaansa ranskan kieltä, mutta lautamiehenä kymmeniä vuosia toiminut ja tuomioistuinjuristien työtä läheltä seurannut äiti oli toista mieltä. Hän suositteli tyttärelleen opiskelupaikaksi oikeustieteellistä tiedekuntaa. Harkinnan jälkeen Leena päätyi opiskelemaan lakia, eikä ole katunut valintaansa hetkeäkään.

Opinnot ja tie asianajajaksi

Leena Partanen valmistui vuonna 1990 Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi, joka vastaa nykyistä maisterintutkintoa. Valmistumisensa jälkeen hän on suorittanut vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun Vantaan käräjäoikeudessa, minkä johdosta hän sai varatuomari-nimikkeen.

Sen jälkeen hän toimi pari vuotta oikeusneuvosmiehen viransijaisena silloisessa Helsingin raastuvanoikeudessa. Tässä virassa hän toimi reilun vuoden asunto-oikeuden puheenjohtajana. Asunto-oikeudessa käsiteltiin vain huoneenvuokra-asioita.

Alioikeuksissa työskentelyn jälkeen Leena Partanen on työskennellyt avustavana lakimiehenä helsinkiläisessä asianajotoimistossa, minkä jälkeen hän perusti oman asianajotoimiston vuonna 1997.

Oma asianajotoimisto

Leena Partaselle oman asianajotoimiston perustamisen mahdollisti laaja erikoistuminen muun muassa asumiseen liittyviin kysymyksiin, erityisesti huoneenvuokra-asioihin, kiinteistö- ja asuntokauppoihin sekä asunto-osakeyhtiöasioihin ja näiden asioiden käsittelyn myötä kohdentunut asiakaskunta.

Erikoisalat

Asumiseen liittyvien oikeudellisten asioiden lisäksi Leena Partasen asianajotoimisto on erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten lakiasioiden hoitamiseen, kuten sopimuksiin tai työsuhteisiin liittyviin asioihin.

Myös vanhuuteen liittyvien oikeudellisten asioiden ennakoiminen ja hoitaminen on toimiston erityisalaa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi elämän loppuvaiheen hoivaa ja omaisuutta koskevat järjestelyt, päätökset hoitotoimenpiteistä, edunvalvontaa koskevat valtuutukset ja järjestelyt, testamentit, hautajaismääräykset, perukirjat ja perinnönjaot.

Esimerkkitapaus

Asumisen oikeudelliseen puoleen liittyvänä neuvona Leena Partanen kertoo seuraavan esimerkkitapauksen omalta uraltaan. Hänellä oli hoidettavanaan juttu, jossa osapuolten välillä oli riitaa seuraavasta, valitettavan yleisesti käytetystä sopimusehdosta ja sen tarkoituksesta:

”Vuokrasopimus on voimassa neljä vuotta jatkuen sen jälkeen toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.”

Toinen osapuoli tulkitsi ehtoa niin, että jos halusi irtaantua sopimuksesta heti neljän vuoden kuluttua, sopimusta ei tarvinnut irtisanoa, vaan pelkkä ilmoitus vähän ennen neljän vuoden kulumista riittää siihen, ettei jatka enää neljän vuoden jälkeen sopimusta. Toinen osapuoli taas tulkitsi ehtoa niin, että jos osapuoli halusi sopimuksen päättyvän heti neljän vuoden kuluttua, se olisi tullut irtisanoa vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin.

Riitaa käsiteltiin eri oikeusasteissa vuosikausia ja se tuli kalliiksi. Lopulta asia ratkaistiin korkeimmassa oikeudessa. Sielläkin oltiin erimielisiä siitä, mitä sopimusehto tarkoittaa. Viidestä jäsenestä kolme oikeusneuvosta olivat ensimmäisen tulkinnan kannalla ja kaksi oikeusneuvosta sekä oikeustieteen tohtorin tutkinnon suorittanut esittelijäneuvos jälkimmäisen tulkinnan kannalla.

Tarkkana sopimusten kanssa

Meistä jokainen joutuu tekemään erilaisia sopimuksia elämänsä aikana, joten sopimusehdot kannattaa lukea ajatuksella. Jos jokin ehto on epäselvä, kannattaa kyseinen ehto toimittaa asianajajan luettavaksi. Ehdon tarkistamiseen ja sen tarkoituksen selvittämiseen kuluu yleensä aikaa noin 15 minuuttia, mistä toimisto veloittaa alle sata euroa. Jos edes toinen esimerkkitapauksen osapuolista olisi tarkistuttanut sopimusehdon asianajajalla, se olisi kirjoitettu selvempään muotoon, eikä tulkintariitaa, pitkää oikeusprosessia ja rahanhukkaa olisi syntynyt.

Vapaa-aika

Vaativien työpäivien vastapainoksi suuri osa Leenan vapaa-ajasta kuluu rentouttavasti puutarhaa hoitaen, keittokirjoja selaten ja koiran kanssa metsässä lenkkeillen.

Vaikka siitä ei tullutkaan ammattia, on ranskan kieli jatkunut Leenan harrastuksena läpi vuosien, samoin kuin hänen kiinnostuksensa Ranskaan maana ja matkakohteena. Tähän harrastukseen hän palaa aina mielellään.

Näin tavoitat

Leena Partasen asianajotoimisto tarjoaa luottamukselliset puitteet neuvottelulle.

Ota yhteyttä:

Asianajotoimisto Leena Partanen Oy
Kasarmikatu 23 A 18
00130 Helsinki
puh. (09) 454 7901
fax (09) 454 7902
leena.partanen [at] leenapartanen-law.fi
www.leenapartanen-law.fi